<img height='1' width='1' style='display:none' src='https://www.facebook.com/tr?id=223354338009566&ev=PageView&noscript=1' /> USA:s växtgift plågar ännu Vietnam | Fria.Nu
  • Visa bildtext
    Ännu föds barn med skador på grund av växtgiftet Agent Orange som användes av USA under Vietnamkriget.
Fria Tidningen

USA:s växtgift plågar ännu Vietnam

I år är det 40 år sedan Vietnamkriget tog slut. Men kriget skördar ännu offer – odetonerade bomber och minor exploderar och ännu föds barn med skador av växtgiftet Agent Orange.

Växtgiftet Agent Orange användes under kriget av USA för att avlöva träden så att gerillan lättare skulle upptäckas. Än i dag fortsätter giftet att påverka allt levande i landet. Enligt Röda Korset i Vietnam finns det i dag över 150 000 barn som föds skadade av växtgiftet.

– Giftet finns fortfarande kvar i människorna, marken och vattnet. Det är ett uthålligt ämne som inte försvinner så lätt. Det kan ta över 50 år innan det bryts ner, säger Dôn Van Dung, som forskar om Agent Orange och andra växtgifter vid Ho Chi Minh-stadens universitet.

Röda Korset i Vietnam uppskattade 2009 att upp till 1 miljon människor är funktionshindrade eller har hälsoproblem på grund av Agent Orange.

– Bara här i området har 15 000 människor blivit förgiftade, berättar Phạm Thị Hải, som arbetar som guide i Quang Tri-provinsen i norra Vietnam.

– De mest skadade har två huvuden. När människor som flytt kom tillbaka till Quang Tri efter kriget fanns rester av vitt pulver kvar i matlagningskärl. Många tänkte inte på hur farligt det var utan diskade ur kärlen och använde dem.

Provinserna nära den tidigare gränsen mellan norra och södra Vietnam var krigets epicentrum. Här utkämpades de hårdaste striderna, här fälldes flest bomber och här skördades fler offer än någon annanstans. När bomberna fälldes splittrades de i tiotals eller hundratals mindre bombkapslar och spreds över stora områden och många kapslar ligger ännu kvar på marken odetonerade. Phạm Thị Hải berättar att barn ibland förväxlar bomber med leksaker.

– Därför visar vi bilder av bomber i skolan och lär barnen att inte röra dem.

Mer än 7 miljoner ton bomber, nästan mer än dubbelt så mycket som de allierade använde under andra världskriget, fälldes över Vietnam mellan 1959 och 1975, då USA bombade landet. Mellan 10 och 30 procent av klusterbomberna har inte detonerat och förorenar än i dag en femtedel av landets yta. Enligt officiella vietnamesiska siffror har explosioner orsakade av bomber och minor gett upphov till cirka 105 000 civila offer mellan 1975 och 2007.

Vietnameser som skadats har inte fått någon kompensation av USA. De som skadats av växtgiftet har heller inte fått någon kompensation av varken USA eller tillverkaren, Detta trots att den vietnamesiska regeringen och Röda Korset i Vietnam länge krävt ersättning för de drabbade. Enligt US Department of Veterans Affairs kan dock amerikanska krigsveteraner, vars skador har kopplats till exponeringen av Agent Orange, vara berättigade till ersättning från den amerikanska staten.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2017 Fria.Nu