Minnesvärda cykelbanor

Jag har sett dem på många håll, de välplanerade cykelbanorna där man kan cykla säkert, åtskild från biltrafiken. I Danmark och Nederländerna förstås, här har ju människor cyklat långt innan den nuvarande cykelrenässansen. Att man skulle hitta rejäla cykelbanor i Italien och i konservativa Arizona i USA var mer otippat. Men de finns, jag har själv fotograferat dem.

Allra mest förvånad blev jag dock när jag besökte Kina.  Överallt i Peking ser man cykelbanor i staden, där trafiken i övrigt är mycket intensiv med åttafiliga bilvägar kors och tvärs. Nära Himmelska fridens torg och vid den nya Olympiastadion till exempel, kan man cykla på banor som separerats från biltrafiken och fotgängarna med vita staket. Här kan inte heller bilar ta sig in och parkera på cykelbanorna. För några årtionden sedan, innan den ekonomiska utvecklingen tog fart, var cykeln visserligen ett vanligt kommunikationsmedel, men i början av 2000-talet hade den trängts tillbaka av bilen som vann terräng. Därför är det glädjande att se att cykeln gör come-back i miljardlandet Kina.

I Stockholm verkar inställningen till trafiken vara på väg att svänga. Det är inte längre självklart att bilarna ska ta så stort gatuutrymme i anspråk eller att det ska vara nästan gratis att nattparkera. När politikern Stella Fare stred för cykelbanor blev hon hånad, men en slags cykelbanor kom ändå till stånd. Visserligen går de ibland mitt emellan bilfilerna som på livsfarliga Vasagatan och Sankt Eriksplan och visserligen plogas snön från bilvägarna ibland upp på cykelbanorna, men ändå. Snart kanske Stockholm lär av utvecklingen som pågår runt om i världen och blir en cykelstad värd namnet.