Italienska för nybörjare

Snabbkurs i italienska.                                         

I en broschyr om Florens utgiven av Italienska statens turistbyrå i Stockholm finns en snabbkurs i italienska. Det första ord som man får lära sig är konstigt nog aiuto = hjälp. Först därefter kommer ja/nej/kanske= si/no/forse. Efter några tal, tack -och hälsningfraser,  på sjätte plats, kommer: den är för liten/för stor= è troppo piccolo/grande. Först därefter presenteras de vanliga turistfrågorna: Vad kostar det? = Quanto costa? samt Var ligger..? = Dove sta..?

Efter tio dagar i Italien har jag ännu inte behövt ropa på hjälp eller klaga på att något är för litet eller för stort. Då har ordet ottimo, som betyder jättegod, kommit till betydligt större användning. Möjligen har min egen volym ökat på grund av all den goda maten, så att kläderna numera är troppo piccolo. Den tionde frasen i snabbkursen bygger alltså på empiri: Complimenti al cuoco = Framför mitt tack till kocken!